image

Přidejte se k nám!

Hudební hry Vás opravdu baví a máte chuť dělat něco pro druhé? Přidejte se k nám! Je úplně jedno jak dobře hrajete, která hra Vás baví, kolik Vám je let nebo čím se živíte, možností jak pomáhat je opravdu hodně.

Informace o našem sdružení

Naše sdružení je tu pro Vás již od konce roku 2005 a za tu dobu uspořádalo nespočet akcí, napsalo desítky článků a přivedlo k hudebním hrám stovky nových hráčů. Dnes už nepočítáme členy na desítky, členství je určeno především lidem, kteří mají rádí hudební hry a nebojí se udělat něco pro druhé, podívejte se proč do sekce "Historie", která Vám ukáže jak jsme se postupem času vyvíjeli a měnili. Několik dalších kategorií Vám prozradí kdo je našimi sponzory, co se o nás všechno psalo nebo kdo stojí ve vedení a samořejmě nesmí chybět ani stanovy, výroční zpráva a vnitřní předpisy v sekci "Ke stažení".Nejvyšším orgánem Czech DDR je sněm, který volí 3 členou radu. Ta pak vede sdružení následující dva roky. Rada se snaží vždy dosáhnout konsensu, pokud se to však nepodaří, má předseda právo veta na všechny návrhy.

Vedení sdružení

Jana Babackova

Jana "Molík" Babáčková

Jako předseda mám na starosti komunikaci s úřady, právníky a neziskovkami, vymýšlím a plním cíle sdružení a sloužím jako soudce ve chvílích, kdy jsou hlasování nerozhodná. E-Mail: jana.babackova@czechddr.cz


Jana Babackova

Magda "Centime" Rozehnalová

Ve sdružení se starám vždy o to, co je aktuálně potřeba. Doplňuji zprávy, chystám diplomy a grafiku, pomáhám s přípravami na akce, sepisuji články a testuji podložky pro recenze. E-Mail: rozehnalova.magda@gmail.com


Jana Babackova

Jan "NX-306" Horský

Starám se o hospodářství sdružení, účetnictví, o kontakty se zahraničními hráči a s komerčním sektorem. Zajišťuji chod akcí po stránce techniky i logistiky, sepisuji články. E-Mail: jan.horsky@czechddr.cz

Další důležití lidé

Jaroslava S'Tsung" Štefánková

Zakládající členka Czech DDR a všeobecně uznávaná odbornice v oblasti tanečních a hudebních her. V současném Czech DDR plní především poradní funkci a půjčuje techniku ze své kolekce hudebních her.

Martin "Srandista" Banák

První slovenský člen Czech DDR, který se podílí na udržování kontaktů mezi českými a slovenskýcmi hráči. Spoluredaktor blogu a autor mnoha článků.

Kontaktní informace:

Občanské sdružení Czech DDR
Na Mrázovce 26/14, 159 00 Praha 5
Bankovní spojení: 2308360001/5500
IČO: 27016765

Potřebujete pomoci?

Potřebujete pomoci s výběrem té správné hry? Hledáte podložku? Chcete se přidat k našemu sdružení? Pokud máte jakoukoliv otázku, pište na adresu info@czechddr.cz

Sponzor našich stránek:

infinite